Søk


Velg språkNedsettelse av aksjekapital i allmennaksjeselskap

Sist oppdatert: 20. desember 2021.

Generalforsamlingen kan vedta å sette ned aksjekapitalen.

Beslutning om kapitalnedsettelse
Gjennomføring av kapitalnedsettelse
Beslutning og gjennomføring