Søk


Velg språkForhøyelse av aksjekapital i et allmennaksjeselskap

Sist oppdatert: 18. august 2022.

Aksjekapitalen i et allmennaksjeselskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer eller ved at selskapets egne midler overføres fra fri egenkapital, også kalt fondsemisjon.

Hva skal beslutningen inneholde?
Hvilke dokumenter må jeg legge ved?