Søk


Velg språkAksjekapital i allmennaksjeselskap

Sist oppdatert: 7. juni 2022.

I et allmennaksjeselskap må stifterne betale inn aksjekapital. Dette beløpet skal være minst 1 000 000 kroner.