Søk


Velg språkForhøyelse av aksjekapital

Sist oppdatert: 29. mai 2024.

Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer, eller ved at selskapets egne midler blir overført fra fri egenkapital (fondsemisjon).

Hva skal beslutningen inneholde?
Hvilke dokumenter må jeg legge ved?