Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fusjon og fisjon

Sist oppdatert: 24. juli 2018 .

Fusjon skjer når eit selskap overdreg alle eigedelar, rettar og forpliktingar til eit anna selskap. Fisjon skjer når eit selskap vert delt i to eller fleire delar.

Fusjon og fisjon kan du melde i Samordna registermelding.