Nynorsk 

Gebyr for registrering og tinglysing

Gebyrer for å hente ut opplysninger fra registrene, se gebyr for produkter og tjenester.


Foretaksregisteret

 

Aksjeselskap

Elektronisk: kr 5 666
På papir: kr 6 797

Allmennaksjeselskap

Europeisk selskap

Kommandittselskap

Boligbyggelag/borettslag

Foretak med begrenset ansvar

Samvirkeforetak

Statsforetak

Andre foretak ifølge særskilt lov


Enkeltpersonforetak

Elektronisk: kr 2 265
På papir: kr 2 832

Ansvarlig selskap og partrederi

Selskap med delt ansvar

Forening/lag/innretning

Stiftelse

Sparebank

Gjensidig forsikringsselskap og pensjonskasse

Utenlandsk foretak med filial i Norge

Eierseksjonssameie

Kommunalt foretak

Fylkeskommunalt foretak

Interkommunalt selskap


Prospekt

kr 2 265


Endringer som skal kunngjøres

kr 2 832

Kapitalnedsettelse
Fusjon/fisjon, fusjonsplan, fisjonsplan og flytteplan
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning
Endring av deltakersammensetning og ansvarsandelene i ansvarlig selskap og partrederi
Endring av deltakersammensetning og fratreden i interkommunalt selskap
Endring av komplementar i kommandittselskap
Fratreden som deltaker i ansvarlig selskap og partrederi

 


Endring av foretaksnavn, deltakersammensetning, ansvarsandeler og fratreden som deltaker i ansvarlig selskap og partrederi, som sendes inn elektronisk gjennom Altinn

kr 2 265


Andre endringer

Gratis


Enhetsregisteret

 

Registrering, endringer og sletting

Gratis


Regnskapsregisteret

 

Registrering av årsregnskap

Gratis


Løsøreregisteret

 

Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant, leasing, factoring og andre dokumenter

kr 1 473

Tinglysing av utleggsforretninger

Gratis


Ektepaktregisteret

 

Tinglysing av ektepakt

kr 1 473


Akvakulturregisteret

 

Tinglysing av overføringer og pantedokumenter (pr. tillatelse)

kr 1 450

Tinglysing av tvangsforretninger (utlegg mv.)

Gratis


Reservasjonsregisteret

 

Reservasjon mot direkte reklame

Gratis


Registeret for utøvere av alternativ behandling

 

Førstegangsregistrering

kr 500

Årlig avgift

kr 300


EMAS-registeret

 

Førstegangsregistrering

kr 5 000

Gjentatt registrering

kr 5 000

Årlig ajourføring

kr 3 000


Frivillighetsregisteret

 

Årlig avgift*

kr 135

* Ingen årsavgift i registreringsåret (løper først fra andre registreringsår).


 

Stortinget har bestemt at publikum skal betale gebyr for de fleste av tjenestene fra Brønnøysundregistrene. Gebyrene fastsettes i egne forskrifter. All innkreving av gebyrer skjer etterskuddsvis.

 

Fant du det du lette etter?