Nynorsk 

Registrering

Reglene for registrering i Brønnøysundregistrene er regulert i lover og forskrifter. Det finnes bestemmelser om registreringsplikt, hvilke opplysninger som skal sendes inn og hvordan selve meldingen skal se ut. I de aller fleste tilfellene har vi laget blanketter som skal brukes ved registreringen.

 

Opplysninger om pant og rettigheter i løsøre, ektepakter og gjeldsordninger registreres som ledd i en tinglysing.

Ny i næringslivet? Se opp for juks

 

Tinglysing

I Norge er det enklere for næringslivet å sikre seg lån til nye investeringer med sikkerhet i eksisterende verdier enn i de fleste andre land. Det skyldes vår helt spesielle ordning med tinglysing av pant og andre rettigheter i Løsøreregisteret og andre tinglysingsregistre.

Tinglysing av rettigheter i løsøre skjer i Løsøreregisteret, og medfører at rettigheten blir registrert som heftelse på den personen eller det foretaket som pantekravet retter seg mot.

Pant og andre rettigheter i akvakulturtillatelser tinglyses i Akvakulturregisteret. Akvakulturregisteret er et realregister, og tinglysing skjer på tillatelsesnummeret.

I tillegg tinglyses ektepakter, åpning av gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger.

Tinglysinger er offentlige, det vil si at alle kan få opplysninger om de heftelsene som er registrert.