Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Siste nytt

N Kompensasjonsordningen: – Start forberedelsene før jul

Ny kompensasjonsordning åpner for søknader i midten av januar. Bedrifter som skal søke oppfordres til å starte forberedelsene nå.

Nyhet, publisert 24. november 2020 .
N Brønnøysundregistrene forvalter ny kompensasjonsordning

Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Nyhet, publisert 10. november 2020 .
N Registrering i Føretaksregisteret innan årsskiftet

Hugs å vere ute i god tid.

Nyhet, publisert 1. september 2020 .
N Frist for årsregnskapet

Send årsregnskapet for regnskapsåret 2019 til oss så snart det er godkjent og klart for innsending.

Nyhet, publisert 30. juni 2020 .
N Nytt krav til d-nummer

Har du d-nummer og skal starte enkeltpersonforetak i Norge, må du nå først innom skattekontoret for en ID-kontroll.

Nyhet, publisert 9. juni 2020 .
N Maskinell tilgang til signatur og prokura

Vi har utviklet API for å tilgjengeliggjøre opplysninger om signatur og prokura fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Nyhet, publisert 11. mai 2020 .
N Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

Nye midlertidige forskrifter gjør at skyteprøven din fra i fjor også gjelder i år.

Nyhet, publisert 4. mai 2020 .
N Kompensasjonsordning for næringslivet

Nå kan bedrifter som er hardt rammet av virusutbruddet søke om kompensasjon

Nyhet, publisert 18. april 2020 .
N Status om koronasituasjonen

Hele Norge er i en spesiell situasjon på grunn av koronaviruset. Brønnøysundregistrene har fokus på å hindre smitte i befolkningen.

Nyhet, publisert 13. mars 2020 .
N Svak utvikling blant kvinnelige styreledere

Kun 13,8 prosent styreledere i Norske aksjeselskap (AS) er kvinner, mens andelen kvinnelige styreledere i lag og foreninger er på 34 prosent

Nyhet, publisert 5. mars 2020 .
N Mange virksomheter har fått nytt kommunenummer
Nyhet, publisert 2. januar 2020 .
N Lars Peder brekk fortsetter som direktør

I statsråd i dag ble Lars Peder Brekk ansatt i nytt åremål for Brønnøysundregistrene

Nyhet, publisert 29. november 2019 .
N Dialogmøte om Nordic Smart Government

Den 9. oktober arrangerer vi et dialogmøte i Oslo der alle interessenter er velkommen til å delta.

Nyhet, publisert 19. september 2019 .
N Registrering innan årsskiftet

Skal du registrere i Føretaksregisteret, må du vere ute i god tid.

Nyhet, publisert 27. august 2019 .
N Nytt register i kampen mot økonomisk kriminalitet

Det nye registeret vil gi oversikt over personer som i realiteten styrer foretak og virksomheter i Norge.

Nyhet, publisert 7. mai 2019 .
N Papirløs jakt

Fra og med i år slipper jegere å ta med seg jegeravgiftskortet i papir når de skal ut på jakt.

Nyhet, publisert 3. april 2019 .
N Økning i antall kvinnelige gründere

I Møre og Romsdal finner vi den prosentvise største økningen i antall kvinner som har startet enkeltpersonforetak de siste fem årene.

Nyhet, publisert 8. mars 2019 .
N Vi ønsker at gründere skal lykkes

I samarbeid med blant annet Norid og Patentstyret arranger vi en rekke informasjons- og inspirasjonsdager for gründere og nyetablerte.

Nyhet, publisert 6. mars 2019 .
N Færre varsel til virksomhetene

For noen virksomheter kan det være utfordrende å skille ut hvilke varsler som er de viktigste, når de mottar mange fra det offentlige.

Nyhet, publisert 8. februar 2019 .
N Økt nytte for næringslivet

Sammen med Reglerådet og Nærings- og fiskeridepartementet har vi laget en ny veileder som skal gi større nytte for næringslivet.

Nyhet, publisert 20. desember 2018 .
N Altinn i rivende utvikling på 15-årsdagen

Gartner trekker fram Altinn som en av de mest vellykkede plattformene i verden for offentlig digitalisering.

Nyhet, publisert 4. desember 2018 .
N Bli med og påvirk arbeidet med Nordic Smart Government!

Vi ønsker å skape et klima for innovative forretningsmuligheter og vekst. Hvordan gjør vi det? Det vil vi diskutere med deg 30. november.

Nyhet, publisert 5. november 2018 .
N Brønnøysundregistrene vant norgesmesterskapet i datasikkerhet

Brønnøysundregistrene vant Fidusprisen 2018. Prisen deles ut hvert år under nasjonal sikkerhetsmåned.

Nyhet, publisert 27. september 2018 .
N Send inn årsregnskapet tidlig til Regnskapsregisteret

Send komplett årsregnskap for regnskapsåret 2017 til oss så snart det er godkjent og klart for innsending.

Nyhet, publisert 4. juni 2018 .
P Skal slippe å levere samme informasjon til det offentlige

Regjeringen satser nå 50 millioner kroner på å videreutvikle Altinn slik at de offentlige datasystemene lettere kan snakke sammen.

Pressemelding, publisert 31. mai 2018 .
N Åpne data fra Enhetsregisteret i ny drakt

Vi har nå lansert ny tjeneste for åpne data fra Enhetsregisteret.

Nyhet, publisert 16. mai 2018 .
N Nå kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte innbetalt aksjeinnskudd

Endring i aksjelovene gjør at advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd. Dette vil forenkle prosessen.

Nyhet, publisert 27. april 2018 .
N Feil i dokumenter ved utsending

Brønnøysundregistrene har avdekket feil i dokumenter ved utsending.

Nyhet, publisert 26. mars 2018 .
N Flere leverer regnskap

1 586 enheter har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2016-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. mars i år.

Nyhet, publisert 9. mars 2018 .
N Flere velger digital innsending

Elektroniske meldinger til foretaksregisteret utgjorde 91,4 prosent i 2017. 99 prosent fusjoner og fisjoner ble foretatt digitalt.

Nyhet, publisert 15. januar 2018 .
N Omtrent uendra konkurstal

I 2017 registrerte Konkursregisteret totalt 6 131 konkursar og tvangsavviklingar i heile landet, mot 6 065 året før.

Nyhet, publisert 8. januar 2018 .
N Søren Nielsen AS vinner anbudskonkurranse

Søren Nielsen AS får oppdraget med å bygge nye lokaler for Brønnøysundregistrene.

Nyhet, publisert 5. januar 2018 .
N Elektronisk varslingsadresse for alle virksomheter

Fra og med nyttår har alle virksomheter plikt til å melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret.

Nyhet, publisert 15. desember 2017 .
N Felles datakatalog legger til rette for deling av data

Nå lanserer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Brønnøysundregistrene datakatalogen som gjør det enklere å gjenbruke informasjon

Nyhet, publisert 1. november 2017 .
N Personlige bilskilt

Selv om du benytter et personlig bilskilt, beholder du det ordinære bilskiltet (registreringsnummeret).

Nyhet, publisert 7. juli 2017 .
N 20 676 nye føretak i Føretaksregisteret første halvår

Det blei registrert 20 676 nye føretak i Føretaksregisteret første halvår i år, mot 18 460 i det same tidsrommet i fjor.

Nyhet, publisert 4. juli 2017 .
N Små endringer i konkurstallene

Halvårsstatistikken viser at tallet på konkurser og tvangsavviklinger gikk ned med 0,8 prosent sammenlignet med fjoråret,

Nyhet, publisert 3. juli 2017 .
N Forenkling i aksjeloven fra 1. juli

Flere endringer i aksjelovgivningen medfører en enklere hverdag for aksjeselskapene som får reduserte økonomiske og administrative byrder.

Nyhet, publisert 30. juni 2017 .
N God oversikt over pliktene hindrar dobbeltrapportering
Nyhet, publisert 26. juni 2017 .
N Foretaksopplysninger over landegrensene

Nå får du tilgang på foretaksopplysninger over landegrensene. BRIS (Business Register Interconnection System) ble tilgjengelig fra 8. juni.

Nyhet, publisert 13. juni 2017 .
N Send årsrekneskapen tidleg til Rekneskapsregisteret
Nyhet, publisert 2. juni 2017 .
P Enklere start for nyetablerere og gründere

I dag lanseres Navnesøk, tjenesten som gjør det enkelt for nyetablerere å sjekke om domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig.

Pressemelding, publisert 16. mars 2017 .
N 2 605 har ikke levert regnskap

2 605 enheter har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2015-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. mars i år.

Nyhet, publisert 10. mars 2017 .
N 27 918 nye aksjeselskap i 2016

Det blei registrert 27 918 nye aksjeselskap i 2016, mens det tilsvarande talet for 2015 var 26 706.

Nyhet, publisert 3. januar 2017 .
N Auke i konkurstala

Konkurstala for heile landet auka i 2016 med 4,9 prosent i forhold til i 2015.

Nyhet, publisert 2. januar 2017 .
N LEI-tenesta til Brønnøysundregistera blir ikkje vidareført

Brønnøysundregistera vil ikkje skrive ut nye LEI (Legal Entity Identifier) frå 31.12.2016.

Nyhet, publisert 16. desember 2016 .
N Erik Fossum fikk hederspris for Altinn-samarbeidet

Brønnøysundregistrenes tidligere direktør Erik Fossum er vinner av Rosingakademiets hederspris i 2016.

Nyhet, publisert 28. oktober 2016 .
N Redusert åpningstid 1. september

Torsdag 1. september stenger vi telefonen for brukerveiledning klokken 11.30 på grunn av allmøte.

Nyhet, publisert 31. august 2016 .
N Inviterer til konkurranse med offentlige data

12 statlige etater og virksomheter, deriblant Brønnøysundregistrene, blir med på årets hackathon med åpne data fra offentlig sektor.

Nyhet, publisert 26. august 2016 .
N Har du husket å levere årsregnskapet?

Fristen gikk ut 31. juli, skynd deg å sende inn for å få minst mulig forsinkelsesgebyr.

Nyhet, publisert 1. august 2016 .
N Trenger nytt system

Brønnøysundregistrene trenger nytt IT-system som skal drive våre 18 registre.

Nyhet, publisert 26. juli 2016 .
N Frist for å levere årsregnskap nærmer seg

Husk å levere årsregnskapet senest 31. juli for å unngå forsinkelsesgebyr.

Nyhet, publisert 25. juli 2016 .
N Falske e-poster fra Brønnøysundregistrene

Vi har fått meldinger om at det er sendt ut e-poster der Brønnøysundregistrene står som avsender. E-postene er ikke fra oss.

Nyhet, publisert 7. juli 2016 .
N Økning i antall konkurser og tvangsavviklinger første halvår 2016

Halvårsstatistikken fra Konkursregisteret viser at antallet konkurser og tvangsavviklinger gikk opp med 6,3 prosent.

Nyhet, publisert 5. juli 2016 .
N 18 460 nye foretak i Foretaksregisteret første halvår

Det ble registrert 18 460 nye foretak i Foretaksregisteret første halvår i år, mot 18 206 i samme tidsrom i fjor.

Nyhet, publisert 5. juli 2016 .
N Nytt register for offentlig støtte

Nå blir det enklere å finne informasjon om hvilke bedrifter og organisasjoner som får offentlig støtte, og hvor mye de får.

Nyhet, publisert 1. juli 2016 .
N Orienterer NUF om rekneskapsplikt
Nyhet, publisert 20. juni 2016 .
N Slutt på utsatt frist for årsregnskap

Husk å levere årsregnskapet senest 31. juli for å unngå forsinkelsesgebyr.

Nyhet, publisert 8. juni 2016 .
N Næringslivets rapporteringsplikter

Nå er det blitt enda enklere for næringsdrivende å finne oversikt over sine rapporteringsplikter via Oppgaveregisteret.

Nyhet, publisert 7. juni 2016 .
N Nesten 2 500 har ikke levert regnskap

2 483 har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2014-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. april i år.

Nyhet, publisert 15. april 2016 .
N Svar innen en time

Registreringen av endringer som ny daglig leder eller regnskapsfører, er forenklet. Prosessen som før tok tre dager tar nå en time.

Nyhet, publisert 18. mars 2016 .
N Hjelper gründerar og nyetablerarar

Brønnøysundregistra og ei rekkje samarbeidspartnarar som Skatteetaten og NAV er å treffe på Starte og drive bedrift-dagar i Narvik, Kvæfjord

Nyhet, publisert 22. februar 2016 .
N Fri tilgang til data fra Enhetsregisteret

Offentlige etater, kommuner og fylkeskommuner har fri tilgang til data fra Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Nyhet, publisert 15. februar 2016 .
N Konkursstatistikk på nett
Nyhet, publisert 3. februar 2016 .
N Flere nye aksjeselskap

Det ble registrert 26706 nye aksjeselskap i 2015.

Nyhet, publisert 12. januar 2016 .
P Konkurstallene for 2015 omtrent som i 2014

Antall konkurser og tvangsavviklinger i 2015 lå 0,8 prosent under 2014-tallene. I desember var det en betydelig nedgang, på 17,8 prosent.

Pressemelding, publisert 4. januar 2016 .
N Lågare gebyr fra nyttår

Frå 1. januar blir det billigare å bruke Brønnøysundregistra. Lågare prisar vil spare bedriftene for mange millionar kroner.

Nyhet, publisert 28. desember 2015 .
N Mye å spare på god informasjonsforvaltning

Felles løsninger for informasjonsforvaltning kan i løpet av 15 år spare forvaltningen for nærmere 30 milliarder kroner.

Nyhet, publisert 23. desember 2015 .
N Kurs – Innføring i tjenesteutvikling i Altinn

2- dagers kurs i bruk av tjenesteutviklingsløsningen (TUL) og SERES Domeneklient

Nyhet, publisert 14. desember 2015 .
P Flere november-konkurser i år

Konkurstallene for november viser en liten økning sammenliknet med november i fjor.

Pressemelding, publisert 1. desember 2015 .
N Nytt register til Brønnøysund

– Registeret skal sikre at virksomheter får lovlig offentlig støtte. Vi er glade for å ha fått oppdraget, sier direktør Lars Peder Brekk.

Nyhet, publisert 20. november 2015 .
P Stabile konkurstal

For heile landet var det små endringar i konkurstala for oktober, samanlikna med oktober i fjor.

Pressemelding, publisert 2. november 2015 .
N Aksjeselskap rett på nett

Nå kan du stifte aksjeselskap rett på nett. Den nye tjenesten kan spare næringslivet for over 20 millioner kroner i året.

Nyhet, publisert 30. oktober 2015 .
N Etablererveilederkonferansen 2015

Spenstige foredrag venter de som melder seg på årets Etablererveilederkonferanse på Lillehammer 11. - 12. november.

Nyhet, publisert 19. oktober 2015 .
P Flere leverer årsregnskap før fristen

Atskillig færre får forsinkelsesgebyr for manglende levert årsregnskap for 2014 sammenlignet med 2013.

Pressemelding, publisert 15. oktober 2015 .
P 205 millioner til nytt registersystem

Brønnøysundregistrene får 205 millioner kroner til utvikling av nytt registersystem i 2016.

Pressemelding, publisert 7. oktober 2015 .
P Små endringer i konkurstallene

Antallet konkurser og tvangsavviklinger i løpet av årets ni første måneder er på samme nivå som i fjor.

Pressemelding, publisert 1. oktober 2015 .
N Enhetsregisteret 20 år

1995 - en forenklingsnyhet: Nøkkelopplysninger om næringsdrivende og frivillige organisasjoner samles på ett sted, Enhetsregisteret.

Nyhet, publisert 30. september 2015 .
N Restanse hos Regnskapsregisteret

Regnskapsregisteret har i august mottatt om lag 120 000 årsregnskap. Dette fører til lang saksbehandlingstid i september også i år.

Nyhet, publisert 29. september 2015 .
P Fleire konkursar i august

9,2 prosent auke i konkursar i august. Hittil i år er konkurstala på same nivå som i fjor.

Pressemelding, publisert 1. september 2015 .
N Frist for innsending av årsregnskap

Regnskapspliktige som ikke har fått godkjent årsregnskapet for 2014, må sende det inn senest 31. august for å unngå gebyr.

Nyhet, publisert 24. august 2015 .
P Svak økning i konkurser

I juli steg konkurstallene med 4,7 prosent, sammenliknet med juli i fjor. Hittil i år er det en nedgang på 1,9 prosent.

Pressemelding, publisert 3. august 2015 .
P Rekord i antall tinglysinger

Biler, bobiler og motorsykler til sommerferien gir tinglysingsboom for Brønnøysundregistrene til en verdi av 131 799 988 701 kroner i juni.

Pressemelding, publisert 31. juli 2015 .
P 18 206 nye foretak i Foretaksregisteret første halvår

Det ble registrert 18 206 nye foretak i Foretaksregisteret første halvår i år, mot 17 514 i samme tidsrom i fjor.

Pressemelding, publisert 7. juli 2015 .
P Fortsatt stor vekst i nye aksjeselskap – færre NUF

Det ble registrert 25 885 nye aksjeselskap i 2014, mens det tilsvarende tallet for 2013 var 26 295, altså en vekst omtrent som i fjor.

Pressemelding, publisert 29. mai 2015 .
P Små endringar i konkurstala

Talet på konkursar og tvangsavviklingar låg i januar på omtrent same nivået som i januar 2014.

Pressemelding, publisert 29. mai 2015 .
P Liten konkursnedgang i mars

Talet på konkursar og tvangsavviklingar gjekk ned med 5,1 prosent i mars, samanlikna med same månad i 2014. Tala auka i første kvartal.

Pressemelding, publisert 29. mai 2015 .
P Færre konkurser i april

Konkurstallene gikk ned med 13,6 prosent i april. Hittil i år ligger konkurstallene 2,6 prosent under fjorårets tall.

Pressemelding, publisert 1. april 2015 .
P Litt flere konkurser

I februar ble det registrert 469 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mot 444 i februar 2014. Dette gir en økning på 5,6 prosen.

Pressemelding, publisert 2. februar 2015 .
P 5,6 prosent konkursøkning i 2014

Tallet på konkurser og tvangsavviklinger økte med 5,6 prosent i 2014, sammenliknet med 2013. For desember 2014 var økningen 17,6 prosent.

Pressemelding, publisert 2. januar 2015 .