Søknad om d-nummer

Sist oppdatert: 2. januar 2019 .

Vi har to ulike skjema for søknad om d-nummer: BR1015 og BR1016.

Søknadsskjema BR1015 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer i forbindelse med registrering i Brønnøysundregistrene, jamfør folkeregisterforskriften § 2-2-3 bokstav c og d.

Søknadsskjema BR1016 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer for å kunne utføre rapporteringsoppgaver i Altinn på vegne av rolleinnehaver som nevnt i folkeregisterforskriften § 2-2-3 bokstav d.

Veiledning til utfylling finner du i selve skjemaet.

 

Papirskjema for nedlasting:

Søknad om d-nummer for person i forbindelse med registrering eller tinglysing i Brønnøysundregistrene – BR1015

PDF-formatBokmålNynorskEnglish

 

Søknad om d-nummer for person med rapporteringsoppgaver i Altinn – BR1016

PDF-formatBokmålNynorskEnglish