Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Søknad om d-nummer

Sist oppdatert: 15. mars 2019.

Vi har to ulike skjema for søknad om d-nummer: BR1015 og BR1016.

Søknadsskjema BR1015 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer i forbindelse med registrering i Brønnøysundregistrene, jamfør folkeregisterforskriften § 2-2-3 bokstav c og d.

Du må sende søknaden sammen med papirversjonen av Samordnet registermelding eller dokumenter du skal tinglyse. Du kan ikke sende inn søknad om d-nummer alene.

Veiledning til utfylling finner du i selve skjemaet.

Søknadsskjema for nedlasting:

Søknad om d-nummer for person i forbindelse med registrering eller tinglysing i Brønnøysundregistrene – BR1015

PDF-formatBokmålEnglish

Søknadsskjema BR1016 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer for å kunne utføre rapporteringsoppgaver i Altinn på vegne av allerede registrert rolleinnehaver, som nevnt i folkeregisterforskriften § 2-2-3 bokstav d.

Veiledning til utfylling finner du i selve skjemaet.

Søknadsskjema for nedlasting:

Søknad om d-nummer – BR 1016

PDF-formatBokmålNynorskEnglish