D-nummer

Sist oppdatert: 21. desember 2017 .

D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har bruk for d-nummer i forbindelse med behov for identifisering overfor norske myndigheter. Det er kun personer som skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder som kan tildeles d-nummer

Vi kan rekvirere d-nummer fra Personregisteret kun i de tilfeller det er behov for d-nummer i forbindelse med registrering i et av våre registre.

På grunn av krav til kontroll av legitimasjonsdokumenter ved tildeling av d-nummer, må søknad sendes inn på papir. Søknad skal sendes inn sammen med registreringsdokumenter for aktuelt register, for eksempel Samordnet registermelding. Sammen med søknaden må du legge ved originalt bekreftet kopi av gyldig legitimasjonsdokument, for eksempel pass, med stempel og underskrift av den som har tatt kopien. Vi kan med andre ord ikke godta kopi av stempel og underskrift.

 

Hvem kan bekrefte kopi?

Kopi kan bekreftes av

 • norsk offentlig myndighet
 • nordisk politimyndighet
 • norsk advokat
 • norsk statsautorisert/registrert revisor
 • norsk autorisert regnskapsfører
 • nordisk ambassade
 • utenlandsk enhet med notarialkompetanse
Hva skal legitimasjonsdokumentet inneholde?

Legitimasjonsdokument skal inneholde

 • navn
 • fødselsdato
 • bilde
 • kjønn
 • statsborgerskap
 • utløpsdato

Normalt vil det være pass og nasjonalt ID-kort som inneholder de nødvendige opplysninger som nevnt ovenfor. Det er viktig at kontrollinjene nederst i passet vises på passkopien. Bakside på ID-kort inneholder som oftest kontrollinjer, det må derfor også legges ved bekreftet kopi av baksiden.

Etter hovedregelen skal legitimasjonsdokumentet være utstedt av offentlig myndighet.