Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

D-nummer

Sist oppdatert: 10. juni 2020.

D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har et behov for identifisering overfor norske myndigheter.

Vi kan bare rekvirere d-nummer i de tilfeller det er behov for d-nummer i forbindelse med registrering i et av våre registre eller det skal rapporteres i Altinn på vegne av allerede registrerte rolleinnehavere.

På grunn av krav til kontroll av legitimasjonsdokument ved tildeling av d-nummer, må søknaden sendes inn på papir.

Skal du bli registrert i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret?

Hvis du skal bli registrert i en rolle, som for eksempel styreleder eller kontaktperson og ikke har fødselsnummer eller d-nummer fra før, kan du søke om dette samtidig som du sender inn Samordnet registermelding.

Du må sende inn Søknad om d-nummer, BR1015, per post sammen med bekreftet kopi av legitimasjonsdokument og papirversjonen av Samordnet registermelding med vedlegg.

Veiledning til utfylling finner du i søknadsskjema.

Endring i krav fra 10. juni 2020

Skal du bli registrert som innehaver av enkeltpersonforetak? Personer med d-nummer som skal registreres som innehaver av enkeltpersonforetak må møte på skattekontoret for ID-kontroll før registrering.

Dette gjelder både personer som har d-nummer fra før og personer som skal søke om d-nummer i forbindelse med registreringen.

Mer informasjon om d-nummer og ID-kontroll finner du på Skatteetatens nettsider.

Skal du tinglyse ektepakt i Ektepaktregisteret?

Hvis du eller ektefellen din ikke har fødselsnummer eller d-nummer fra før, kan du søke om dette samtidig som du sender inn ektepakten for tinglysing.

Send inn ektepakten per post sammen med søknad om d-nummer, BR1015, og en bekreftet kopi av legitimasjonsdokument.

Veiledning til utfylling finner du i søknadsskjema.

Skal du rapportere i Altinn på vegne av en rolleinnehaver?

Har du ikke norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men har behov for d-nummer for å kunne utføre rapporteringsoppgaver i Altinn på vegne av allerede registrert rolleinnehaver, kan det bli søkt om d-nummer ved bruk av Søknadsskjema BR1016.

Du må sende inn søknad om d-nummer per post sammen med bekreftet kopi av legitimasjonsdokument.

Veiledning til utfylling finner du i søknadsskjema.

Hva skal legitimasjonsdokumentet inneholde?

Legitimasjonsdokumentet skal inneholde

 • navn
 • fødselsdato
 • bilde
 • kjønn
 • statsborgerskap
 • utløpsdato

Normalt vil det være pass og nasjonalt ID-kort som inneholder de nødvendige opplysninger som nevnt ovenfor. Det er viktig at kontrollinjene nederst i passet vises på passkopien. Bakside på ID-kort inneholder som oftest kontrollinjer. Derfor må du også legge ved bekreftet kopi av baksiden.

Etter hovedregelen skal legitimasjonsdokumentet være utstedt av offentlig myndighet.

Hvem kan bekrefte kopi?

Kopi kan bekreftes av

 • norsk offentlig myndighet
 • nordisk politimyndighet
 • norsk advokat
 • norsk statsautorisert/registrert revisor
 • norsk autorisert regnskapsfører
 • nordisk ambassade
 • utenlandsk virksomhet med notarialkompetanse

Den som tar kopien må stemple og underskrive på kopien. Vi kan ikke godta kopi av stempel og underskrift.

Har du d-nummer fra før?

Hvis du har d-nummer fra før, skal du bruke dette ved registrering

Har du ikke tilgang til eller har spørsmål om ditt d-nummer, kan du ta kontakt med Folkeregisteret hos Skatteetaten.

Folkeregisteret sender ut en bekreftelse på d-nummeret ditt når de har tildelt nummeret. Bekreftelsen sender de i posten til adressen du er registrert med i Folkeregisteret.