D-nummer

Sist oppdatert: 20. august 2018 .

D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har et behov for identifisering overfor norske myndigheter.

Bare personer som skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder kan få d-nummer.

Vi kan bare rekvirere d-nummer i de tilfeller det er behov for d-nummer i forbindelse med registrering i et av våre registre eller det skal rapporteres i Altinn på vegne av allerede registrerte rolleinnehavere.

På grunn av krav til kontroll av legitimasjonsdokumenter ved tildeling av d-nummer, må søknaden sendes inn på papir. Sammen med søknaden må du legge ved originalt bekreftet kopi av gyldig legitimasjonsdokument, for eksempel pass, med stempel og underskrift av den som har tatt kopien. Vi kan med andre ord ikke godta kopi av stempel og underskrift.

Hvem kan bekrefte kopi?

Kopi kan bekreftes av

 • norsk offentlig myndighet
 • nordisk politimyndighet
 • norsk advokat
 • norsk statsautorisert/registrert revisor
 • norsk autorisert regnskapsfører
 • nordisk ambassade
 • utenlandsk enhet med notarialkompetanse
Hva skal legitimasjonsdokumentet inneholde?

Legitimasjonen skal inneholde

 • navn
 • fødselsdato
 • bilde
 • kjønn
 • statsborgerskap
 • utløpsdato

Normalt vil det være pass og nasjonalt ID-kort som inneholder de nødvendige opplysninger som nevnt ovenfor. Det er viktig at kontrollinjene nederst i passet vises på passkopien. Bakside på ID-kort inneholder som oftest kontrollinjer. Derfor må du også legge ved bekreftet kopi av baksiden.

Etter hovedregelen skal legitimasjonsdokumentet være utstedt av offentlig myndighet.

Har du d-nummer fra før?

Hvis du har d-nummer fra før, skal du bruke dette ved registrering

Har du ikke tilgang til eller har spørsmål om ditt d-nummer, kan du ta kontakt med Folkeregisteret hos Skatteetaten.

Skatteetaten sender ut en bekreftelse på d-nummeret ditt når de har tildelt nummeret. Bekreftelsen sender de i posten til adressen du er registrert med i Folkeregisteret.