Søk


Velg språkSkjema for underenheter – aktivitet på flere adresser

Sist oppdatert: 29. juli 2021.

Dette skjemaet skal du bruke hvis du driver aktivitet på flere steder, eller hvis du driver aktivitet av stort omfang i ulike bransjer på ett sted.