Søk


Velg språkVeiledning til skjema for underenhet – aktivitet på flere adresser

Sist oppdatert: 6. september 2021.

Dette skjemaet skal du bruke hvis du driver aktivitet på flere steder, eller av stort omfang i ulike bransjer på samme sted.

1 Organisasjonsnummer
2 Navn på underenheten
3. Overtakelse/overdragelse
3a Nyregistrering eller overtakelse av underenhet
3b Overdragelse eller sletting av underenhet
4a Overtakelse av underenhet fra
4b Overdragelse av underenhet til
5 Underenhetens beliggenhetsadresse
6 Underenhetens postadresse
7 Aktivitet/bransje
8 Innsender
9 Andre merknader/ opplysninger
10 Underskrift