Opplysninger for bruk i direkte markedsføring

Sist oppdatert: 28. november 2017 .

Virksomheter som bruker adresselister til direkte reklame, har selv ansvar for å få oppdatert adresselistene mot Reservasjonsregisteret.

Selskaper og organisasjoner som bruker adresselister til direkte reklame, har et selvstendig ansvar for å få oppdatert adresselistene mot Reservasjonsregisteret. Disse plikter å oppdatere listene sine mot Reservasjonsregisteret senest en måned før bruk.

Vilkår for å motta data fra Reservasjonsregisteret:

  • Opplysningene fra Reservasjonsregisteret kan bare brukes til å oppdatere registre som skal brukes i direkte markedsføring.
  • Det må opplyses om dataene skal brukes til oppdatering av eget register, eller om mottakeren også skal oppdatere andres registre.
  • Mottaker som også skal oppdatere andres registre, må dokumentere å ha sendt melding til datatilsynet i henhold til personopplysningsloven §31
  • Mottaker må oppfylle Personopplysningslovens krav om datasikkerhet og internkontroll, jfr. personopplysningsloven §§13 og 14.

Levering av opplysninger fra Reservasjonsregisteret reguleres av standard avtale:

Vi henviser også til forskrift om Reservasjonsregisteret

Priser

Du kan bestille engangslevering eller abonnement på data fra Reservasjonsregisteret. Hele registeret inngår ved hver levering.

Priser for tilgang til Reservasjonsregisteret er:

  • Daglig oppdatering (abonnement) av eget register: 24 600,- kroner pr. år
  • Daglig oppdatering (abonnement) av eget og andres registre: 65 600,- kroner pr. år
  • Enkeltkjøp av datasett eget register: 2 100,- kroner pr. kjøp

Prisene reguleres 1. januar hvert år.

Levering og teknisk beskrivelse

Fil kan leveres via SFTP. En detaljert teknisk beskrivelse, som viser innholdet i filene vi leverer, kan sendes ved forespørsel.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å få tilsendt en testfil som viser hvordan filene er bygd opp.

Bestilling

For å få tilgang til opplysninger fra Reservasjonsregisteret må avtalen fylles ut, signeres og sendes til Brønnøysundregistrene per post eller e-post.

Hvis du har spørsmål om uthenting av data fra Reservasjonsregisteret kan du henvende deg til Brønnøysundregistrene, tlf. 75 00 75 00 eller e-post: firmapost@brreg.no.