Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Varslingsadresser til bruk for offentlig forvaltning

Sist oppdatert: 16. november 2018 .

Varslingsadressene for enheter er tilgjengelig for oppslag i et maskinelt grensesnitt. Det er bare offentlig forvaltning som kan bruke dem.

Varslingsadresser er e-postadresser eller mobiltelefonnummer. Disse brukes av det offentlige for å varsle om viktige meldinger som leveres digitalt. For at enheten skal kunne motta enkeltvedtak og andre viktige meldinger digitalt, pålegger eForvaltningsforskriften det offentlige å varsle om utsendelse av slike meldinger. Du finner retningslinjer til høyre på denne siden.

Opplysningene er ikke offentlige, men tjenesten gir offentlig forvaltning tilgang til varslingsadressene som er registrert i Enhetsregisteret. Tjenesten er gratis å bruke. Oppslag på et organisasjonsnummer henter alle varslingsadressene som er registrert på en enhet. Navn og organisasjonsform blir også presentert. Hvis du gjør oppslag på en underenhet som ikke har registrert varslingsadresse, presenterer vi varslingsadressene som er registrert på hovedenheten.

Hvordan får jeg tilgang?

For å benytte tjenesten trenger du et X.509 virksomhetssertifikat for autentisering. Dette kan du lese mer om i den tekniske beskrivelsen av tjenesten.

Enheter i offentlig forvaltning med organisasjonsform staten, fylkeskommune, kommune, administrativ enhet i offentlig sektor og organisasjonsledd kan gjøre oppslag. Det er mulig å søke om tilgang for enheter som hører til offentlig forvaltning, men som har en annen organisasjonsform enn de nevnte. Søknaden, som du sender oss på e-post, må inneholde dokumentasjon som viser at dere treffer enkeltvedtak eller driver myndighetsutøvelse.

Hvilke enheter har varslingsadresser?

Alle som er registrert i Enhetsregisteret har plikt til å melde minst én varslingsadresse. Underenheter er ikke pålagt å oppgi varslingsadresse, men kan gjøre det hvis de har behov for det.

Hvordan melder jeg fra om feil i varslingsadresser for enheter?

Alle som er registrert i Enhetsregisteret har plikt til å holde egne varslingsadresser korrekte. Adressene oppdateres i enhetens profil i Altinn. Hvis du oppdager at en varslingsadresse er feil og enheten ikke retter den, kan du sende en e-post til oss. Du må oppgi navn og organisasjonsnummer på enheten endringen gjelder. Du må også fortelle hvilken adresse som er feil og hva dere har gjort for å få enheten til å rette opp denne selv. Legg ved kopi av for eksempel e-post fra dere der enheten er bedt om å rette opp feil.