Søk


Velg språkRegistrere alternativ behandler

Sist oppdatert: 29. juli 2021.

Alternative behandlere kan registrere seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling.

Registreringen er frivillig og gjelder for alle typer alternativ behandling som omfattes av lov om alternativ behandling av sykdom. Det er bare utøvere som er medlem i en godkjent utøverorganisasjon som kan registreres i registeret. Helsedirektoratet er ansvarlig for godkjenning av de ulike utøverorganisasjonene.

Registrer deg som alternativ behandler

For å registrere deg som alternativ behandler, kan du bruke vårt skjema.

Papirskjema for nedlasting (pdf)

Husk å sende inn dette sammen med registreringsskjemaet:

  • Bekreftelse på at du har gyldig ansvarsforsikring for eventuelle skader som kan oppstå på pasient under behandling. Du må oppgi forsikringens gyldighetsperiode.
  • Signert medlemsbevis fra utøverorganisasjonen din som viser at du er medlem av en organisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet.

Hvis du er ansatt i en virksomhet må du legge ved

  • bekreftelse på ansettelsesforhold, for eksempel kopi av arbeidsavtale

Husk å innhente bekreftelse fra din utøverorganisasjon på at du oppfyller fagkravene for den tittelen og behandlingsformen du ønsker å registrere deg med.

Ofte stilte spørsmål om registrering av alternativ behandling

Hvordan kan jeg registrere meg?

For at du skal kunne registrere deg må du sende inn skjema som du finner på denne siden. Du må også legge ved all dokumentasjon som er listet opp i vedleggsoversikten. Denne finner du under skjema.

Kan jeg registrere meg via e-post?

Siden du må oppgi fødselsnummer eller D-nummer, anbefaler vi at du bruker vanlig postgang.

Hvorfor har jeg mottatt brev om å sende inn forsikringsdokumentasjon?

Ansvarsforsikring fornyes årlig, og du som utøver er i hovedsak selv ansvarlig for å påse at vi har oppdaterte opplysninger.  Vi sender deg derfor en påminnelse om at fristen for dette nærmer seg.

Hvis din utøverorganisasjon håndterer dette, er det ikke nødvendig for deg å sende inn denne dokumentasjonen.

Hvis vi ikke mottar dokumentasjon på ansvarsforsikring for inneværende periode, blir du slettet fra registeret.

Jeg har mottatt brev om at jeg vil bli slettet, hva kan jeg gjøre?

Du har ikke betalt årsgebyr

Hvis du nettopp har mottatt brev om dette, kan vi sende deg faktura for årsgebyr. Hvis du betaler innen 14 dager fra du mottok slettebrevet kan vi gjeninnføre deg i registeret.

Du har ikke sendt oss dokumentasjon på forsikring

Vi kan gjeninnføre deg i registeret hvis du innen 14 dager fra du mottok slettebrevet, sender inn dokumentasjon på at du har gyldig ansvarsforsikring. Forsikringsdokumentasjonen må inneholde forsikringsperiode angitt med fra-til dato.

Du har slettet ditt enkeltpersonforetak og opprettet et aksjeselskap

Vi vil gjeninnføre deg i registeret, hvis du sender inn opplysninger som viser at du har endret organisasjonsform innen 14 dager etter at du mottok slettebrevet.

Du har byttet utøverorganisasjon

Vi kan gjeninnføre deg i registeret, hvis du sender informasjon om hvilken organisasjon du har endret til, og hvilken tittel og behandlingsform du skal være registrert med. Du må i tillegg legge ved nytt medlemsbevis og forsikringsdokumentasjon. Fristen er 14 dager etter mottatt slettebrev.

Fristen for gjeninnføring i registeret er gått ut, hva kan jeg gjøre?

Du må sende inn en ny søknad om registrering. Du må betale gebyr for registreringen.

Hva koster en gjeninnføring?

Gjeninnføring innen 14 dager er gratis.

Kan jeg få momsfritak?

Du må ta kontakt med skatteetaten for å få svar på dette.

Hvor sender jeg registreringsskjemaet?

Skjemaet sender du til

Brønnøysundregistrene
Registeret for utøvere av alternativ behandling
Postboks 95
8910 BRØNNØYSUND