Oppgavene våre

Sist oppdatert: 20. april 2018 .

Vi har en ambisjon om å være regjeringens viktigste verktøy for forenkling i samfunnet. Det gjenspeiles i aktivitetene og satsingene våre. Her viser vi de mest omfattende oppgavene våre og store utviklingsarbeider som pågår akkurat nå.