Søk


Velg språkSatsinger og prosjekt

Sist oppdatert: 4. juli 2022.

Vi skal gjøre hverdagen enklere for alle. Det gjenspeiles i aktivitetene og satsingene våre.

Data og tjenester med riktig kvalitet og god informasjonssikkerhet
Forebygging av økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet
Digitalisering med ny tjenesteplattform
Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum
Verdiskaping, innovasjon og bærekraftig omstilling gjennom samarbeid i næringslivet og frivillig sektor
Fremtidig behov for riktig kompetanse og kapasitet