Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Oppgåvene våre

Sist oppdatert: 11. september 2019 .

Vi har ein ambisjon om å vere regjeringa sitt viktigaste verktøy for forenkling. Det blir spegla i aktivitetane og satsingane våre. Her viser vi dei mest omfattande oppgåvene våre og dei største utviklingsprosjekta som går føre seg akkurat no.