Oppgåvene våre

Sist oppdatert: 20. desember 2017 .

Vi har ein ambisjon om å være regjeringa sitt viktigaste verktøy for forenkling i samfunnet. Det blir spegla i aktivitetane og satsingane våre. Her viser vi dei mest omfattande oppgåvene våre og store utviklingsarbeid som går føre seg akkurat no.