Oppgåvene våre

Sist oppdatert: 20. april 2018 .

Vi har ein ambisjon om å vere regjeringa sitt viktigaste verktøy for forenkling i samfunnet. Det blir spegla i aktivitetane og satsingane våre. Her viser vi dei mest omfattande oppgåvene våre og store utviklingsarbeid som går føre seg akkurat no.