Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Oppgåvene våre

Sist oppdatert: 3. desember 2019.

Vi har ein ambisjon om å vere regjeringa sitt viktigaste verktøy for forenkling. Det blir spegla i aktivitetane og satsingane våre. Her viser vi dei mest omfattande oppgåvene våre og dei største utviklingsprosjekta som går føre seg akkurat no.