Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

For offentlige etater og skjemaeiere

Sist oppdatert: 16. januar 2020 .

Oppgaveregisteret  skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som offentlige myndigheter pålegger næringsdrivende. Registeret skal til enhver tid inneholde en oppdatert oversikt over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og den samordning som finner sted. Offentlige myndigheter plikter der det er praktisk mulig å samordne oppgaveplikter.

Hva kan Oppgaveregisteret tilby etatene?

Oversikt over alle statlige oppgaveplikter

 • samlet oversikt over alle innrapporteringsskjema i offentlig sektor for både næringsliv og forvaltningen
 • oversikt over hvilke etater samler inn samme type grunndata
 • utvikling i stipulert belastning for næringslivet
 • viser sammenhengen mellom lovhjemler og rapporteringskrav

Rådgivning ved utforming av skjema

 • henvise til eksisterende datakilder dersom dette eksisterer
 • tilpasse rapporteringstidspunkt til når opplysningene er tilgjengelige
 • gi anbefalinger som bidrar til at skjemaer gir best mulig brukeropplevelse
 • gi anbefalinger i henhold til Elmer-retningslinjene

Bindeledd mellom etater

 • er det andre etater som har gjort smarte ting – som vi kan lære av?
 •  hvilke etater bør vi samarbeide med?
Hvilke plikter har etatene overfor Oppgaveregisteret?

Sende forslag om regelendringer som berører næringslivet på høring til Oppgaveregisteret.

Kontakte Oppgaveregisteret når dere planlegger nye oppgaveplikter.

Oppgaveregisteret har laget en web-baserte løsning hvor dere skal melde:

 • nye oppgaveplikter
 • endring av eksisterende oppgaveplikter

Samordne oppgaveplikter:

 • ved innhenting av samme opplysning fra samme foretak
 • når etatene hver for seg har hjemmel til innhenting av opplysninger
 • der det er praktisk mulig å samordne
Saksgang ved en oppgaveplikt

Bildet viser saksgang i Oppgaveregisteret ved nye eller endrede oppgaveplikter

saksgang_kort

 

Pålogging til Oppgaveregisteret

Pålogging skjer via Oppgaveregisteret – logg inn lenken over.

Logg inn skjer via ID-porten. ID-porten driftes av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og har egen brukerstøtte. Du finner kontaktinformasjon og hjelp til innlogging på ID-porten.no.

Alle brukere må ved første innlogging til Oppgaveregisteret via ID-porten registrere sine brukerdata. Registrerte brukerdata blir fortløpende behandlet av OR-support, og du vil bli informert per epost når du er gitt tilgang til å registrere/endre skjema tilhørende din etat.

Etter innlogging kommer du til et bilde der du får tilgang til Din etat, samt en liste over de andre etatene. Du har kun lesetilgang til andre etaters skjema.

Løsningen er kompatibel med Internet Explorer 9, Edge, Firefox 23, Chrome 29 eller nyere versjoner av disse.