Oppgaveregisteret

Sist oppdatert: 30. august 2017 .

Oppgaveregisteret har en oversikt over alle opplysninger som næringsdrivende må rapportere til statlige myndigheter. Alle statlige etater skal melde nye eller endrede rapporteringsplikter til Oppgaveregisteret. Statlige etater skal så langt det er mulig samarbeide om å spørre næringsdrivende bare en gang.