Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Oppgaveregisteret

Sist oppdatert: 15. september 2021.

Oppgaveregisteret har en oversikt over alle opplysninger som næringsdrivende må rapportere til statlige myndigheter. Alle statlige etater skal melde nye eller endrede rapporteringsplikter til Oppgaveregisteret. Statlige etater skal så langt det er mulig samarbeide om å spørre næringsdrivende bare en gang.