Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Papirløs jakt

Publisert: 3. april 2019

Fra og med i år slipper jegere å ta med seg jegeravgiftskortet i papir når de skal ut på jakt.

Jegerkortet digitaliseres

Jegerkortet digitaliseres,  og Brønnøysundregistrene har hatt en sentral rolle i utviklingen av løsningen.

– Vi er glade for å utviklet tjenesten som gjør det enklere for jegere og kontrollmyndighetene, sier direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk.

Integrasjon mot flere

Det skal jobbes videre med løsningen med å få digitalisert dokumentasjon for skyteprøven for storviltjegere og få integrert flere register som for eksempel våpenregister, ettersøkshundregister osv.

– Kongstanken med digitalt jegerdokumentasjon er at all dokumentasjon jegeren skal ha med seg på jakt, felling eller fangst samles på en flate som kan lagres på en mobiltelefon, sier Brekk

300 000 jegere

Rundt 300 000 norske jegere får i forkant av at jaktåret et brev fra staten om betaling av jegeravgiften. Alle som skal drive med jakt, lisensfelling eller fangst må ha betalt denne avgiften. Fram til nå har alle jegere måtte bære med seg et fysisk plastkort som bevis på at de er kvalifisert til å drive med jakt, felling og fangst, og at de har betalt den årlige jegeravgiften.

Slipper å ha med kort

Fra og med i år kan alle som vil, benytte den digitale løsningen på jegerregisteret.no og få jegeravgiftskortet på telefonen. Avgiften kan betales med Visa, MasterCard eller Vipps. De omtrent 50 000 jegerne som allerede bruker e-faktura får i år all kommunikasjon digitalt via Altinn og Min jegerside. Jegere som får tilsendt jegerkort i papirform kan også leste ned digitalt jegerkort.

Sparer millioner

Digitalisering av jegerdokumentasjon gir en betydelig forenkling for jegeren og en effektivisering både for det offentlige og jegerne. Jegerregisteret får en årlig besparelse i porto og materialkostnader på cirka 2,5 millioner kroner og 200 000 jegere får en enklere reise, både før og under jakta.

Last ned digitalt jegerkort her!