Søk


Velg språkMogleg å få ettergitt forseinkingsgebyr for rekneskapsåret 2020 på grunn av korona

Publisert: 17. november 2021 - oppdatert: 18. november 2021

Finansdepartementet gir Rekneskapsregisteret moglegheit for å godta covid-19 som årsak i søknader om ettergiving av forseinkingsgebyr.