Søk


Velg språkSøke om ettergiving av forseinkingsgebyret og fritak frå solidaransvar

Sist oppdatert: 28. februar 2022.

Det er mogleg å søke om ettergiving av forseinkingsgebyret eller fritak frå solidaransvar. Solidaransvar inneber at fleire er personleg ansvarleg for same krav.

Årsaker som kan føre til ettergiving eller fritak
Årsaker som ikkje fører til ettergiving eller fritak