Søk


Velg språkEierseksjonssameie eller tingsrettslig sameie?

Publisert: 5. juli 2021

Det finst to ulike typer sameie – eierseksjonssameie og tingsrettslig sameie.

Eierseksjonssameie

Hvis dere har en flermannsbolig der dere eier en selveierleilighet hver, så vil rett organisasjonsform være eierseksjonssameie. Et eierseksjonssameie består av bebyggelse på samme gårds- og bruksnummer som er seksjonert opp i eierseksjoner. Les mer om organisasjonsformen eierseksjonssameie.

Tingsrettslig sameie

Hvis dere eier en hytte, et vannverk, et kloakkanlegg eller lignende sammen, så vil rette organisasjonsform være tingsrettslig sameie. I et tingsrettslig sameie eier hver sameier en ideell andel hver av sameietingen. Les mer om organisasjonsformen tingsrettslig sameie.