Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrering i Frivillighetsregisteret

Sist oppdatert: 11. januar 2021 .

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret, må dere først være registrert i Enhetsregisteret. Her kan du registrere i begge registrene samtidig.

Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å registrere seg.

Hvis du ønsker å registrere en organisasjon i Frivillighetsregisteret, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding.

Hvorfor registrere i Frivillighetsregisteret?

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan

 • delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon
 • søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Å registrere seg i Frivillighetsregisteret er gratis. Det er heller ikke noen årsavgift for å stå registrert her.

Hvem kan registrere seg i Frivillighetsregisteret?

For å kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret, må organisasjonen drive frivillig virksomhet. Det er bare foreninger, stiftelser og aksjeselskap som kan registreres. Virksomheten kan ikke dele ut midler til fysiske personer. Virksomheten må ha et styre.

Det er et krav at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Registreringene kan gjøres samtidig.

Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er fortjenestebasert

Frivillig virksomhet drives av

 • ikke-økonomiske (ideelle) foreninger
 • alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

 

Aktiviteter som ikke regnes som frivillig virksomhet er blant annet

 • aktiviteter organisert av det offentlige
 • aktiviteter basert på samvirkeprinsipper, og som omfattes av samvirkeloven
Hvordan går jeg fram for å registrere i Frivillighetsregisteret?

Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret før den kan bli registrert i Frivillighetsregisteret. Du kan registrere i begge registrene samtidig i Samordnet registermelding.

Elektronisk registrering

Den raskeste måten å registrere på er å bruke Samordnet registermelding.

I den elektroniske løsningen må du ha dokumentasjonen tilgjengelig enten som elektroniske dokumenter eller skannede dokumenter.

Skjema til nedlastning

Hvis du ønsker å sende skjema og dokumentasjon til oss per post, finner du skjema til nedlasting i skjemakatalogen vår.

Ja eller nei til registrering av vedtekter

Dere er pliktige til å sende inn vedtektene for å få registrert dere i Frivillighetsregisteret, men det er frivillig for foreninger å registrere vedtektene. Hvis foreningen velger å registrere vedtektene sine, påtar de seg samtidig en plikt til å sende inn vedtektene hver gang de endres.

Hvis vedtektene skal registreres, må de minst inneholde opplysninger om foreningens

 • navn
 • formål
 • årsmøte
 • styre og valg av styre
 • vedtektsendringer
 • opphør
Aktivitetskategori

Virksomheten skal gi opplysning om kategori eller aktivitetsområde som passer for den aktiviteten virksomheten driver. Se egen tabell med tilgjengelige kategorier

Dokumenter du må legge ved for registrering i Frivillighetsregisteret

Dokumenter du må legge ved hvis dere er registrert i Enhetsregisteret og skal registrere dere i Frivillighetsregisteret er

 • vedtekter
 • protokoll som viser valg av styre hvis dette ikke er registrert fra før

Dokumenter du må legge med hvis dere skal registrere dere både i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret er

 • vedtekter
 • stiftelsesdokument som viser at dere er opprettet/stiftet
 • årsmøteprotokoll/dokumentasjon som viser valg av styre
Må du registrere regnskapsopplysninger?

Det er frivillig for de aller fleste foreninger som ikke er næringsdrivende å registrere regnskapsopplysninger

Hvis dere velger å registrere slike opplysninger, vil dere ha plikt til å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år.

Kravene som stilles til årsregnskapet som skal sendes inn, er annerledes og enklere enn kravene som er stilt i regnskapsloven. Nærmere opplysninger om disse reglene finner du i forskrift om register for frivillig virksomhet.

Hvis foreningen velger å påta seg innsendingsplikt for årsregnskap må dato for avslutning av regnskapsår oppgis.

Vær oppmerksom på at foreninger som har alminnelig regnskapsplikt etter regnskapsloven og stiftelser og aksjeselskap ikke kan benytte seg av disse særreglene. Disse skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret etter de ordinære reglene.

Hvem skal registrere tilknytninger?

Det er kun sentralledd i frivillige organisasjoner med flere organisasjonsledd (regionalledd og/eller lokalledd) som skal melde tilknytninger til Frivillighetsregisteret. Det vil si at en frivillig organisasjon, som er sentralledd i organisasjonen, skal registrere de organisatoriske forbindelsene den har til andre lokalledd og regionalledd i sin organisasjon.

Her finner du veiledning for å melde tilknytninger i Frivillighetsregisteret (PDF)

 

Grasrotandelen

Når virksomheten din søker om å bli registrert i Frivillighetsregisteret, kan dere også søke om å delta i grasrotandelen, hvis vilkårene for deltakelse i forskrift om grasrotandelen er oppfylt.

Her kan du lese mer om Grasrotandelen