Søk


Velg språk



Forside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slette din rolle

Sist oppdatert: 26. oktober 2020.

Her finner du en oversikt over hvordan du sletter ulike roller som er registrert hos oss.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i et aksjeselskap?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både aksjeselskapet og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i et samvirkeforetak?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både samvirkeforetaket og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i et ansvarlig selskap?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både selskapet og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i et tingsrettslig sameie?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både sameiet og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i et borettslag?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden ved å sende inn Samordnet registermelding.

Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har.

Ved melding om fratreden som styre- eller varamedlem må du bekrefte at borettslaget er orientert.

Når fratredelsen er registrert vil både borettslaget og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i et eierseksjonssameie?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både eierseksjonsameiet og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i et boligbyggelag?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden ved å sende inn Samordnet registermelding.

Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har.

Ved melding om fratreden som styre- eller varamedlem må du bekrefte at boligbyggelaget er orientert.

Når fratredelsen er registrert vil både boligbyggelaget og du som fratrer bli varslet om dette.