Søk


Velg språkGebyr for registrering og tinglysing

Sist oppdatert: 10. januar 2023.

Gebyr fra og med 01.01.2023.

Tinglysing i våre registre
Aksjeselskap
Allmennaksjeselskap
Ansvarlig selskap og partsrederi
Boligbyggelag/borettslag
Eierseksjonssameie
Enkeltpersonforetak
Europeiske selskap
Forening/lag/innretning
Fylkeskommunalt foretak
Gjensidig forsikringsselskap og pensjonskasse
Helseforetak/Regionalt Helseforetak
Interkommunalt selskap
Kommandittselskap
Kommunalt foretak
Norskregistrert utenlandsk foretak
Samvirkeforetak
Selskap med begrenset ansvar
Sparebank
Statsforetak
Stiftelse
Andre registreringer i de ulike registrene