Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Gebyr for registrering og tinglysing

Sist oppdatert: 4. februar 2021.

Gebyr frå og med 01.01.2021.

Tinglysing

Tinglysing i registera våre
Tinglysing avElektroniskPapir
Pantobligasjoner, factoring, salgspant, leasing og andre dokumenter1051,-1516,-
UtleggspantGratisGratis
Ektepakt-1516,-
Pant i akvakulturtillatelse (pr. tillatelse)-1450,-
Overføring av akvakulturtillatelse (pr. tillatelse)-1450,-
Endringer av tinglyste dokumenterElektroniskPapir
Transport, forhøyelse, forlengelse og prioritetsvikelse av tinglyste dokumenter-1516,-
Nedkvittering av tinglyste dokumenter-Gratis
Alle endringer av tinglyst utleggspantGratisGratis
Transport, forhøyelse, forlengelse og prioritetsvikelse av tinglyste dokumenter med pant i akvakulturtillatelse (pr. tillatelse)-1450,-
Sletting av tinglyste dokumenterElektroniskPapir
I alle våre registreGratisGratis

Registrering

Aksjeselskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-

 

Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Kapitalnedsettelse1440,-2832,-
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap)1440,-2832,-
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis

 

Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Allment aksjeselskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektronisk Papir
Kapitalnedsettelse1440,-2832,-
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap)1440,-2832,-
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratis Gratis
Ansvarleg selskap og partreiarlag
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Deltakerendring1440,-2832,-
Endring ansvarsandel1440,-2832,-
Fratredelse som deltaker1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og slettingElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Bustadbyggjelag/burettslag
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Fusjon boligbyggelag (ett gebyr pr. selskap)1440,-2832,-
Fusjon og fisjon borettslag (ett gebyr pr. selskap)1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis

[table id=228 /

Eigarseksjonssameige
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis
Enkeltpersonføretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis
Europeisk selskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
KapitalnedsettelseX2832,-
Fusjon, fisjon og flytteplan (ved fusjon og fisjon er det ett gebyr pr. selskap)X2832,-
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanningX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratis Gratis
Foreining/lag/innretning
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringer GratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis
Fylkeskommunalt føretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Gjensidig forsikringsselskap og pensjonskasse
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanningX2832,-
KapitalnedsettelseX2832,-
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap)X2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Helseføretak/Regionalt Helseføretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Interkommunalt selskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret X2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektronisk Papir
NavneendringX2832,-
DeltakerendringX2832,-
Fratredelse som deltaker1440,-2832,-
Endring ansvarsandelX2832,-
Andre endringer XGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Kommandittselskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Kapitalnedsettelse1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Kommunalt føretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Norskregistrert utanlandsk føretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Samvirkeføretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Beslutning fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap)1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Selskap med avgrensa ansvar
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Sparebank
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanningX2832,-
KapitalnedsettelseX2832,-
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap)X2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Statsføretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
KapitalnedsettelseX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting i ElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Stiftelse
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Kapitalnedsettelse i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis

Andre registreringer

Andre registreringer i de ulike registrene
Andre registreringer i de ulike registrene Type tjenesteElektroniskPapir
EnhetsregisteretRegistrering, endringer og slettingGratisGratis
RegnskapsregisteretRegistrering av årsregnskapGratisGratis
ReservasjonsregisteretReservasjon mot direkte reklameGratisGratis
Registeret for utøverer av alternativ behandlingFørstegangsregistrering500,-
Registeret for utøvere av alternativ behandlingÅrlig avgift
300,-
EMAS-registeretFørstegangsregistrering
5000,-
EMAS-registeretGjentatt registrering
5000,-
EMAS-registeretÅrlig ajourføring3000,-
FrivillighetsregisteretRegistrering i FrivillighetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretProspekt1440,-