Gebyr for registrering og tinglysing

Sist oppdatert: 2. januar 2018 .

Gebyr frå og med 01.01.2018

 

 

Registrering i FøretaksregisteretElektroniskPapir
AksjeselskapNOK 5570NOK 6797
Allment aksjeselskapNOK 5570NOK 6797
EnkeltpersonføretakNOK 2250NOK 2832
Europeisk selskap
NOK 6797
KommandittselskapNOK 5570NOK 6797
Bustadbyggjelag/burettslagNOK 5570NOK 6797
Føretak med avgrensa ansvarNOK 5570NOK 6797
Samvirkeføretak
NOK 5570NOK 6797
Statsføretak
NOK 6797
Andre føretak etter særskild lovNOK 6797
Ansvarleg selskap og partreiarlag NOK 2250NOK 2832
Selskap med delt ansvarNOK 2250NOK 2832
Foreining/lag/innretningNOK 2250NOK 2832
StiftingNOK 2250NOK 2832
SparebankNOK 2832
Gjensidig forsikringsselskap og pensjonskasseNOK 2832
Utanlandsk føretak med filial i NoregNOK 2832
EigarseksjonssameigeNOK 2250NOK 2832
Kommunalt føretak
NOK 2832
Fylkeskommunalt føretak
NOK 2832
Interkommunalt selskap
NOK 2832
ProspektNOK 1440

 

Endringar som skal kunngjerastElektroniskPapir
KapitalnedsetjingNOK 1440NOK 2832
Fusjon/fisjon, fusjonsplan, fisjonsplan og flytteplanNOK 1440NOK 2832
Endring av føretaksnamn, medrekna endring som følgje av omdanning NOK 1440NOK 2832
Endring av deltakarsamansetjing og fråtreding i interkommunalt selskapNOK 1440NOK 2832
Endring av komplementar i kommandittselskapNOK 1440NOK 2832
Fråtreding som deltakar i ansvarleg selskap og partreiarlagNOK 1440NOK 2832
Endring av føretaksnamn, deltakarsamansetjing, ansvarsdelar og fråtreding som deltakar i ansvarleg selskap og partreiarlagNOK 1440NOK 2832
Andre endringarGratisGratis

 

Andre tenester ved Brønnnøysundregistra ElektroniskPapir
EiningsregisteretRegistrering, endringer og slettingGratisGratis
RekneskapsregisteretRegistrering av årsrekneskapGratisGratis
LausøyreregisteretTinglysing av pantobligasjonar, salspant, leasing, factoring og andre dokumentNOK 1051NOK 1516
LausøyreregisteretTinglysing av utleggsforretningarGratis
EktepaktregisteretTinglysing av ektepaktNOK 1516
AkvakulturregisteretTinglysing av overføringar og pantedokument (pr. løyve)NOK 1450
AkvakulturregisteretTinglysing av tvangsforretningar (utlegg mv.)
Gratis
ReservasjonsregisteretReservasjon mot direkte reklameGratisGratis
Registeret for utøvarar av alternativ behandlingFørstegongsregistreringNOK 500
Registeret for utøvarar av alternativ behandlingÅrleg avgift
NOK 300NOK 300
EMAS-registeretFørstegongsregistrering
NOK 5000
EMAS-registeretGjentatt registrering
NOK 5000
EMAS-registeretÅrleg ajourføringNOK 3000
FrivilligregisteretÅrleg avgift (løper først frå andre registreringsår)00

 

Stortinget har bestemt at publikum skal betale gebyr for dei fleste av tenestene frå Brønnøysundregistra. Gebyra blir fastsette i eigne forskrifter. All innkrevjing av gebyr skjer på etterskot.