Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringer for et sameie

Sist oppdatert: 15. mai 2020 .

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på et tingsrettslig sameie, må du sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer jeg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding. Du kan velge om du vil endre forretningsadresse eller postadresse.

Ønsker du at sameiet bare skal være registrert med en postadresse hos oss, må du huske å fjerne gammel forretningsadresse i skjemaet.

Vil du bruke adressen til en av sameierne som sameiet sin adresse, må du bruke c/o adresse. Se eksempelet under:

Sameiet Sommerro
c/o Kari Nordmann
Utsikten 54
8908 Brønnøysund

Hvordan registrerer jeg ny daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører?

Når sameiet har fått ny daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører, skal du sende inn de nye opplysningene i Samordnet registermelding.

Ingen vedlegg kreves.

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Når sameiet har valgt nytt styre, skal du sende inn Samordnet registermelding.

Du må legge ved

  • protokoll fra sameiermøte som viser hvem som er valgt til nytt styre
Hvordan registrerer jeg ny signaturrett?

Når sameiet endrer signatur, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Du må legge ved

  • enstemmig avtale mellom sameierne

eller

  • vedtekter som er enstemmig vedtatt

Det må gå tydelig frem av dokumentasjonen at signatur er tildelt, og om den er gitt i fellesskap eller hver for seg.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i sameiet?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både sameiet og du som fratrer bli varslet om dette.