Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringer for samvirkeforetak

Sist oppdatert: 26. oktober 2020 .

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på samvirkeforetaket, må du sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer jeg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressen til et samvirkeforetak skal være en norsk gateadresse eller stedsnavn.

Adressen må tilhøre den kommunen som står i foretakets vedtekter. Hvis foretakets adresse skal flyttes til en annen kommune, må også vedtektene endres. En slik endring må godkjennes av årsmøte.

Ved endring til ny kommune, må du legge ved

  • oppdaterte vedtekter
  • protokoll fra årsmøte

Ny postadresse

Du er ikke nødt til å melde en egen postadresse. Hvis du ønsker posten tilsendt til en annen adresse, kan du melde dette som postadresse.

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Når foretaket har valgt nytt styre, skal dette meldes i Samordnet registermelding.

Styret velges av årsmøtet.

Du må legge ved

  • protokoll fra årsmøte, som viser hvem som er valgt i det nye styret

Nye medlemmer må bekrefte at de påtar seg oppdraget. Dette gjør de ved å signere Samordnet registermelding.

Hvis foretaket skal fravike hovedregelen om å ha minst tre styremedlemmer, må du legge ved vedtekter som viser at dette er besluttet.

Hvordan registrerer jeg ny signatur?

Når selskapet endrer signatur, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Du må legge ved:

  • protokoll fra styremøtet som viser tildeling av signatur, hvis ikke hele styret har signert i skjemaet.

Det må gå tydelig frem at signatur er tildelt, og om den er gitt i fellesskap eller hver for seg.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i foretaket?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både samvirkeforetaket og du som fratrer bli varslet om dette.