Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringer for eierseksjonssameie

Sist oppdatert: 15. mai 2020 .

Hvis du ønsker å gjøre endringer for et eierseksjonssameie, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Du registrerer nytt styre ved å sende inn Samordnet registermelding.

Styret må velges av årsmøte.

Du må legge ved

  • protokoll fra årsmøte som viser vedtaket

Ved registrering i Foretaksregisteret må

  • styremedlemmene bekrefte at de påtar seg vervet
Hvordan registrerer jeg ny signatur?

Når eierseksjonssameiet endrer signatur, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Du må legge ved:

  • protokoll fra årsmøtet som viser tildeling av signatur

og

  • oppdaterte vedtekter som inneholder signaturbestemmelsen
Hvordan registererer jeg revisor?

Du registrerer revisor ved å sende inn Samordnet registermelding.

Revisor må velges av årsmøte og bekrefte i skjemaet at han påtar seg oppdraget.

Du må legge ved

  • protokoll fra årsmøte som viser vedtaket
Hvordan registrerer jeg regnskapsfører?

Du registrerer regnskapsfører ved å sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i selskapet?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både eierseksjonsameiet og du som fratrer bli varslet om dette.