Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringer for et borettslag

Sist oppdatert: 15. mai 2020 .

Hvis det skjer endringer på den informasjon som er registrert på borettslaget, må du oppdatere opplysningene hos oss.

Her kan du se hvordan du registrerer ulike opplysninger for borettslaget.

Hvordan registrerer jeg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressen til et borettslag skal være en norsk gateadresse eller stedsnavn.

Ved endring av adresse til ny kommune må vedtektene endres. Generalforsamlingen må godkjenne en slik endring.

Ved endring til ny kommune må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamling
  • oppdaterte vedtekter

Ny postadresse

Hvis du vil at posten skal sendes til en annen adresse enn den registrerte forretningsadressen, kan du melde dette som postadresse.

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Når generalforsamlingen har valgt nytt styre, skal du melde dette i Samordnet registermelding. Nye styremedlemmer må bekrefte at de tar på seg vervet.

Når du melder endring i styret må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som viser vedtaket
Hvordan registrerer jeg ny signatur?

Når borettslaget endrer signatur, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Du må legge ved:

  • protokoll fra styremøtet som viser tildeling av signatur, hvis ikke hele styret har signert i skjemaet.

Det må gå tydelig frem at signatur er tildelt, og om den er gitt i fellesskap eller hver for seg.

Hvordan registrerer jeg ny forretningsfører?

Du registrerer ny forretningsfører ved å sende inn Samordnet registermelding.

Det er vanligvis ingen krav til vedlegg

Unntaket er hvis du melder inn deg selv som forretningsfører, og du ikke har roller i styret. Da må du legge ved protokoll fra styremøtet som viser ansettelsen.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i borettslaget?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden ved å sende inn Samordnet registermelding.

Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har.

Ved melding om fratreden som styre- eller varamedlem må du bekrefte at borettslaget er orientert.

Når fratredelsen er registrert vil både borettslaget og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan registrerer jeg ny revisor?

Når generalforsamlingen har valgt ny revisor, registrerer du dette ved å sende inn Samordnet registermelding.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som viser vedtaket

Revisor må bekrefte at han tar på seg oppdraget.