Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringer for et boligbyggelag

Sist oppdatert: 15. mai 2020 .

Hvis det skjer endringer på den informasjon som er registrert på boligbyggelaget, må du oppdatere opplysningene hos oss.

Her kan du se hvordan du registrerer ulike opplysninger for boligbyggelaget.

Hvordan registrerer jeg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressen til et boligbyggelaget skal være en norsk gateadresse eller stedsnavn.

Ved endring av adresse til ny kommune må vedtektene endres. Generalforsamlingen må godkjenne en slik endring.

Ved endring til ny kommune må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamling
  • oppdaterte vedtekter

Ny postadresse

Hvis du vil at posten skal sendes til en annen adresse enn den registrerte forretningsadressen, kan du melde dette som postadresse.

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Når generalforsamlingen har valgt nytt styre, skal du melde dette til oss. Nye styremedlemmer må bekrefte at de tar på seg vervet.

Når du melder endring i styret må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som viser vedtaket
Hvordan registrerer jeg daglig leder?

Du registrerer ny daglig leder ved å sende inn Samordnet registermelding.

Det er vanligvis ingen krav til vedlegg. Unntaket er hvis du melder inn deg selv som daglig leder, og du ikke har en rolle i styret. Da må du legge ved protokoll fra styremøtet som viser ansettelsen.

Hvordan registrerer jeg ny signatur?

Når boligbyggelaget endrer signatur, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Du må legge ved:

  • protokoll fra styremøtet som viser tildeling av signatur, hvis ikke hele styret har signert i skjemaet.

Det må gå tydelig frem at signatur er tildelt, og om den er gitt i fellesskap eller hver for seg.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i boligbyggelaget?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden ved å sende inn Samordnet registermelding.

Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har.

Ved melding om fratreden som styre- eller varamedlem må du bekrefte at boligbyggelaget er orientert.

Når fratredelsen er registrert vil både boligbyggelaget og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan registrerer jeg ny revisor?

Når generalforsamlingen har valgt ny revisor skal du melde dette til oss. Revisor må bekrefte at han tar på seg oppdraget.

Når du melder endring av revisor må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som viser vedtaket