Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrere et ansvarlig selskap

Sist oppdatert: 10. september 2019 .

Et ansvarlig selskap skal registreres i Foretaksregisteret.

For å registrere ditt selskap, må du sende inn Samordnet registermelding.

Når du skal registrere et ansvarlig selskap må du alltid legge ved

  • selskapsavtale

Hvis selskapet skal ha styre og revisor, må du også legge ved

  • protokoll fra selskapsmøtet som viser valgene

Hvis selskapet skal ha styre, må styremedlemmene bekrefte i Samordnet registermelding at de påtar seg vervet. Det samme må en eventuell revisor og regnskapsfører gjøre.

 

Selskapsavtale

 

For å opprette et ansvarlig selskap må deltakerne lage en selskapsavtale. Selskapsavtalen skal være datert og signert av alle deltakerne.

Selskapsavtalen skal inneholde

  • selskapets foretaksnavn
  • navn og bosted for alle deltakerne
  • selskapets formål
  • den kommune der selskapet skal ha sitt hovedkontor
  • opplysning om deltakerne skal gjøre innskudd, og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har

Hvis du skal stifte et ansvarlig selskap med delt ansvar, må selskapsavtalen også inneholde opplysninger om hvor stor ansvarsandel hver deltaker har.

 

Ikon Se eksempel på selskapsavtale ANS (PDF)

Ikon Se eksempel på selskapsavtale DA (PDF)

 

 

Kapitalinnskudd

Det er ikke krav til kapitalinnskudd i forbindelse med oppstart av et ansvarlig selskap. Hvis deltakerne skal gjøre innskudd, må dette fremgå av selskapsavtalen. Hvis innskuddet er gjort opp med annet enn penger, skal selskapsavtalen også inneholde opplysninger om verdien av de innskutte eiendelene.

IkonSe eksempel på innhold i selskapsmøteprotokoll (PDF)