Søk


Velg språkRegistrere et ansvarlig selskap

Sist oppdatert: 6. februar 2024.

Et ansvarlig selskap skal registreres i Foretaksregisteret.

Selskapsavtale
Kapitalinnskudd