Søk


Velg språkRegistrere et ansvarlig selskap

Sist oppdatert: 14. mars 2024.

Et ansvarlig selskap skal registreres i Foretaksregisteret.

Selskapsavtale
Kapitalinnskudd