Søk


Velg språkRegistrere et ansvarlig selskap

Sist oppdatert: 19. mars 2021.

Et ansvarlig selskap skal registreres i Foretaksregisteret.

Selskapsavtale
Kapitalinnskudd