Søk


Velg språkSlik registrerer du endringer for et allmennaksjeselskap

Sist oppdatert: 20. desember 2021.

Hvis det skjer endringer i de registrerte opplysningene, skal dette meldes til Foretaksregisteret. Du gjør dette ved å sende inn Samordnet registermelding i Altinn.

Hvordan registrerer jeg nytt navn?
Hvordan registrerer jeg ny adresse?
Hvordan registrerer jeg nytt styre?
Hvordan registrerer jeg ny daglig leder?
Hvordan registrerer jeg ny signatur?
Hvordan registrerer jeg ny revisor?
Hvordan kan jeg fratre min rolle i selskapet?