Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Hvordan velger jeg navn på virksomheten min?

Sist oppdatert: 23. juli 2021.

Her gir vi deg en oversikt over hva du må tenke på ved valg av navn.

Når du velger navn må du passe på at navnet

 • inneholder korrekt foretaksbetegnelse, for eksempel må et aksjeselskap ha med ordet «aksjeselskap» eller AS i navnet
 • ikke inneholder norske foretaksbetegnelser som gir uttrykk for noe annet enn virksomheten sin organisasjonsform. For eksempel kan et aksjeselskap ikke ha ordet stiftelse i navnet sitt.
 • ikke inneholder utenlandske foretaksbetegnelser, for eksempel AG, GMBH, APS, OY, OYJ, LLP, LTD, PLC, AB, AB PUBL, INC
 • ikke er egnet til å villede
 • ikke er egnet til å vekke forargelse, som for eksempel ved bruk av banneord

Et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap kan ikke inneholde en annen persons navn enn innehavers/deltakeres navn. Navn på et enkeltpersonforetaket skal inneholde etternavn på innehaver.

Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

Er virksomheten næringsdrivende og registrert i Foretaksregisteret, må du i tillegg passe på at navnet

 • ikke er identisk med et annet navn som er registrert i Foretaksregisteret
 • inneholder minst tre bokstaver
 • ikke er i strid med lov
Er navnet ledig?

Det er lurt å sjekke om navnet er ledig. Dette kan du enkelt gjøre på navnesok.no. Hvis navnet er opptatt, må du velge et annet navn eller skaffe samtykkeerklæring fra virksomheten som har navnet.

Hvem kan velge navnet?

Det er kompetent organ, for eksempel generalforsamlingen, selskapsmøtet eller årsmøtet, som må beslutte navnet. Hvis virksomheten har vedtekter, selskapsavtale eller rederiavtale, innebærer navneendringen også endring der.

Du registrerer nytt navn ved å sende inn Samordnet registermelding. Du må legge ved

 • protokoll fra kompetent organ, for eksempel generalforsamling
 • eventuelt oppdaterte vedtekter/selskapsavtale/rederiavtale
 • eventuelt samtykkeerklæring fra rettighetshaver ved navnelikhet
Kan jeg bruke et annet navn på virksomheten min enn det som er registrert?

Når du markedsfører virksomheten, kan du bruke et annet navn på virksomheten enn det som er registrert. Dette navnet kan du for eksempel bruke på skilt, som logo eller domenenavn. Det registrerte offisielle navnet må likevel gå frem på alle forretningsdokumenter, som brev, nettsider og fakturaer.

Har du en underenhet?

Virksomheter som driver næringsvirksomhet og har ansatte, skal ha en underenhet registrert.

Mange velger et annet navn på underenheten, som også kan brukes som markedsføringsnavn. Vær oppmerksom på at eget navn på underenheten ikke har navnebeskyttelse. Ønsker du navnebeskyttelse på navnet på underenheten eller markedsføringsnavn som ikke er registrert som navn på underenheten, må du ta kontakt med Patentstyret.