Søk


Velg språkEndre opplysninger for et allmennaksjeselskap

Sist oppdatert: 12. mars 2024.

Hvis det skjer endringer i de registrerte opplysningene, skal dette meldes til Foretaksregisteret. Du gjør dette ved å sende inn Samordnet registermelding i Altinn.

Hvordan endrer jeg navn?
Hvordan endrer jeg adresse?
Hvordan endrer jeg hvem som sitter i styret?
Hvordan endrer jeg hvem som er daglig leder?
Hvordan endrer jeg hvem som har signaturrett?
Hvordan endrer jeg revisor?
Hvordan kan jeg fratre min rolle i selskapet?