Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vedtekter for AS

Sist oppdatert: 14. juni 2021.

Stiftelsesdokumentet skal inneholde selskapets vedtekter.

Vedtektene skal minst inneholde

  • selskapets foretaksnavn
  • selskapets formål
  • aksjekapitalens størrelse
  • aksjenes pålydende

Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele overskudd og formue når selskapet blir oppløst.