Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Stiftelsesdokument for aksjeselskap

Sist oppdatert: 14. juni 2021.

For å stifte et aksjeselskap må du lage et stiftelsesdokument.

Dokumentet skal opprettes av stifterne. Stifterne er de som tegner aksjer i selskapet. Dette kan være en eller flere fysiske eller juridiske personer, for eksempel aksjeselskap eller ansvarlig selskap.

Stiftelsesdokumentet skal inneholde

  • stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer
  • antall aksjer hver av stifterne skal tegne
  • det beløp som skal betales for hver aksje
  • tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd
  • opplysning om hvem som skal være medlemmer av selskapets styre
  • opplysning om selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen eller ikke
  • selskapets vedtekter

Stiftelsesdokumentet må dateres og signeres av samtlige stiftere.

Stiftelsesdokumentet skal også vise eventuell informasjon om

  • aksjeinnskuddet skal kunne gjøres opp med andre eiendeler enn penger
  • noen skal ha særskilte rettigheter ved stiftelsen
  • valg av revisor hvis selskapet skal ha revisor

Eksempel pÃ¥ firmaattestSe eksempel på stiftelsesdokument (pdf)

Ønsker du mer informasjon om det å stifte et aksjeselskap, kan du se aksjeloven kapittel 2.