Søk


Velg språkGeneralforsamling i aksjeselskap

Sist oppdatert: 4. juli 2023.

Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst en generalforsamling i året.

Hva skal generalforsamlingsprotokollen inneholde?