Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Generalforsamling i aksjeselskap

Sist oppdatert: 25. september 2019 .

Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst en generalforsamling i året.

Generalforsamlingen utgj√łr den √łverste myndighet i selskapet. Det er selskapets aksjon√¶rer som har m√łte- og stemmerett p√• generalforsamlingen. Aksjeeierne kan m√łtes fysisk eller delta p√• generalforsamlingen ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Generalforsamlingen må avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Dette er den ordinære generalforsamlingen. Alle andre generalforsamlinger betegnes som ekstraordinære.

P√• den ordin√¶re generalforsamlingen skal blant annet √•rsregnskapet, √•rsberetningen og utdeling av utbytte godkjennes. I tillegg skal det behandles andre saker som etter lov, eller i f√łlge vedtektene, h√łrer inn under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan kalle inn til ekstraordin√¶r generalforsamling ved behov. Aksjeloven inneholder ogs√• regler om at revisor eller aksjon√¶r kan kreve at styret innkaller til ekstraordin√¶r generalforsamling. Aksjeloven regulerer hvordan ekstraordin√¶r generalforsamling skal gjennomf√łres og hvilke saker som kan eller skal behandles.

Forenklet generalforsamling

Hvis ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i aksjeloven § 5-7 om forenklet generalforsamling. Når generalforsamlingen avholdes etter reglene om forenklet behandling skal

 • alle aksjeeiere gis mulighet til √• delta i behandling av saken p√• en egnet m√•te
 • styremedlemmene, og eventuelt daglig leder og revisor, ha mulighet til √• uttale seg om saker som er til behandling

Hvis en aksjeeier, et styremedlem, daglig leder eller revisor krever det, skal saken behandles av generalforsamlingen i ordin√¶rt m√łte.

Generalforsamlingsprotokoll

Uansett hvordan generalforsamlingen blir avholdt, skal det skrives protokoll. Generalforsamlingsprotokollen er en særlig viktig dokumentasjon av selskapets situasjon og disposisjoner. Den må derfor oppfylle en del formelle krav til innhold og signering.

Hva skal generalforsamlingsprotokollen inneholde?

Generalforsamlingsprotokollen fra ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, skal inneholde informasjon om

 • hvilket selskap som avholder generalforsamling
 • dato og sted for generalforsamlingen
 • hvor mange aksjer som var representert
 • godkjenning av innkallingen
 • sakene som har v√¶rt til behandling/vedtak som er gjort

Protokollen skal signeres av m√łtelederen og minst en annen person, valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede.

Hvis det er avholdt forenklet generalforsamling, skal protokollen inneholde

 • opplysning om hvilket selskap som avholder generalforsamling
 • dato
 • fortegnelse over hvilke aksjeeiere som deltok i behandlingen av saken
 • oversikt over sakene som har v√¶rt til behandling/vedtak som er gjort
 • beslutning om at m√łtet er avholdt etter aksjeloven¬ß 5-7
 • signatur fra den som er styrets leder p√• signeringstidspunktet, eller av den som generalforsamlingen utpeker

Protokollen skal sendes til samtlige aksjeeiere.

IkonSe eksempel på protokoll fra generalforsamling (pdf)