Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Omgjøring av fusjon

Sist oppdatert: 31. oktober 2018 .

Beslutning om fusjon kan omgjøres av de samme som har truffet beslutningen.

Omgjøringen må enten vedtas av alle overdragende selskap eller av det overtakende selskap.

Følgende dokumenter må legges ved meldingen

  • protokoll fra generalforsamling som vedtar omgjøring av beslutning om fusjon, eventuelt protokoll fra styremøtet hvis styret har godkjent fusjonsplan etter særskilte regler

Når vi har godkjent meldinger som gjelder fusjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.