Søk


Velg språkAksjeeier

Sist oppdatert: 14. juni 2021.

Aksjeeierne (aksjonærene) er de som eier aksjeselskapet. Dette kan være én, eller flere, private eller juridiske personer. Eksempel på juridiske personer er aksjeselskap, allmennaksjeselskap og ansvarlig selskap.

Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok som skal være tilgjengelig for alle. Denne skal til enhver tid vise hvem som er aksjeeiere. Endring av aksjeeiere skal ikke registreres hos oss.

Rettigheter og plikter

Som aksjeeier kan du ikke bli stilt til ansvar for gjeld selskapet har stiftet ut over det du har betalt for aksjen. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav.

Du har rett til å stemme på generalforsamlingen og til å motta utbytte fra aksjeselskapet. Samtidig har du plikt til å betale inn aksjekapitalen, og du har ansvar for å opptre forsvarlig i din rolle som aksjonær.

Avtaler

Aksjeeierne i et selskap kan velge å inngå en avtale som regulerer forholdet mellom dem. Det finnes ingen krav til hvordan en slik avtale skal se ut. Krav til utbytte eller arbeidsinnsats kan være eksempler på forhold som kan reguleres i en slik avtale.

Det er også mulig å opprette avtaler mellom selskapet og aksjeeier, men her er det egne krav til fremgangsmåten. Disse kravene finner du i aksjelovens § 3-8. 

Avslutte eierforhold

Hvis spesielle vilkår et til stede, kan du som aksjeeier tre ut av selskapet eller løse andre aksjeeiere ut av selskapet. Dette er forhold som reguleres av aksjeloven.