Nynorsk

Registrering og endring gjør du i Altinn

Registreringer og endringer for et selskap, foretak eller organisasjon gjør du i Altinn.

Dette gjelder også adresseendringer. Husk at du kan ikke gjøre adresseendringer ved å sende e-post.

Samordnet registermelding i Altinn er en felles løsning for registrering i flere offentlige registre, og kan brukes for de fleste meldinger og organisasjonsformer. Du kan levere registermeldingen akkurat når det passer deg.

Det er mange fordeler ved å bruke Altinn

  • Du har full kontroll med registreringsprosessen underveis og vet hvor langt behandlingen er kommet
  • Det er nok at én person signerer elektroniske meldinger
  • Retten til å signere på vegne av en enhet eller et foretak kan du gi videre til andre personer - ansatte, regnskapsfører, revisor eller andre
  • Kontroll av skjemaet før innsending gjør det lettere for deg å oppdage feil eller mangler og det er mindre risiko for å få meldingen i retur
  • Du får rask tilbakemelding i Altinn når meldingen er behandlet.
  • Saksbehandlingstiden er kortere
  • For de fleste meldingene i Foretaksregisteret er det lavere gebyr

Innlogging

Slik logger du inn i Altinn

Elektronisk signering

Alle som skal skrive under meldingen må signere digitalt før meldingen kan sendes til Brønnøysundregistrene.

Trenger du å vite mer?

 

 

Fant du det du lette etter?