Nynorsk

Registrering og endring gjør du i Altinn

Registreringer og endringer for et selskap, foretak eller organisasjon gjør du i Altinn.

Dette gjelder også adresseendringer. Husk at du kan ikke gjøre adresseendringer ved å sende e-post.

Samordnet registermelding i Altinn er en felles løsning for registrering i flere offentlige registre, og kan brukes for de fleste meldinger og organisasjonsformer. Du kan levere registermeldingen akkurat når det passer deg.

Det er mange fordeler ved å bruke Altinn

Innlogging

Slik logger du inn i Altinn

Elektronisk signering

Alle som skal skrive under meldingen må signere digitalt før meldingen kan sendes til Brønnøysundregistrene.

Trenger du å vite mer?