Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om konkurskarantene

Sist oppdatert: 29. september 2020.

Du kan sjekke om en person har en aktiv konkurskarantene ved å søke i Konkursregisteret.

Hvordan søker jeg?

Du må logge deg inn via ID-porten for å søke i Konkursregisteret. Den du søker på får ikke beskjed om at du har gjort søk på han eller henne.

For å være sikker på at du får treff på riktig person, bruk personens fødselsnummer eller d-nummer når du gjør et søk. Du kan også søke på navn.

Hva viser søkeresultatet?

Søkeresultatet viser navn, fødselsår, kommune og karanteneperiode. Opplysningene er fra registreringstidspunktet for konkurskarantenen. Hvis du ønsker mer informasjon, for eksempel om personen er fjernet fra eksisterende verv, må du ta kontakt med Konkursregisteret.

Endringer av fødselsnummer, d-nummer, navn eller adresse i Folkeregisteret vil ikke være oppdatert i søkeresultatet. Tjenesten vil vise alle aktive konkurskarantener på en person.

Hva er konkurskarantene?

Personer med konkurskarantene får ikke starte nytt selskap eller påta seg eller reelt utøve nye verv, som for eksempel daglig leder, styreleder, styremedlem eller varamedlem i karanteneperioden. I noen tilfeller kan konkurskarantenen innebære at en person også blir fjernet fra eksisterende verv.

Tingretten kan avsi kjennelse om konkurskarantene hvis en person er mistenkt for en straffbar handling i forbindelse med en konkurs eller den virksomhet som har ført til konkursen. Det samme gjelder hvis en person er funnet uskikket til å stifte, være daglig leder, styreleder, styremedlem eller varamedlem i et nytt selskap, på grunn av uforsvarlig forretningsførsel.

Reglene om konkurskarantene finner du i konkursloven §§ 142 og 143.

Hva er forskjellen på konkurs og konkurskarantene?

Både virksomheter og personer kan gå konkurs og det betyr at de mister retten til å bestemme over eiendelene sine.

Det er bare personer som kan få konkurskarantene. Konkurskarantene er et virkemiddel for å hindre personer i å starte nytt selskap, eller påta seg nye roller som for eksempel daglig leder, styreleder, styremedlem eller varamedlem, i den perioden de er i karantene.

Hvor lenge varer en konkurskarantene?

En konkurskarantene varer normalt i to år. En person kan ha flere konkurskarantener.