Søk


Velg språkVedleggsveileder

Ved nyregistrering og endring av virksomheter vil du ofte bli bedt om å levere vedlegg sammen med Samordnet registermelding.

Aksjeselskap (AS)
Allmennaksjeselskap (ASA)
Annen juridisk person
Ansvarlig selskap/selskap med delt ansvar
Borettslag/Boligbyggerlag
Eierseksjonssameie
Enkeltpersonforetak (ENK)
Forening/lag/innretning
Interkommunale selskap
Kommandittselskap
Kommunale/fylkeskommunale selskap
Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
Partrederi
Samvirkeforetak
Statsforetak
Stiftelse
Tingsrettslig sameie
Verdipapirfond