Søk


Velg språkVeiledning til Samordnet registermelding (papirskjema)

Sist oppdatert: 22. mars 2024.

1. Navn/foretaksnavn
2. Meldingen gjelder
3. Registrering i andre registre
4. Hovedkontorets adresse (forretningsadresse/besøksadresse)
5. Postadresse
6. Underenhetens beliggenhetsadresse
7. Innsender/gebyransvarlig
8. Organisasjonsform
9a. Stiftelse av virksomhet. Nyregistrering eller overtakelse av underenhet
9b. Overdragelse eller sletting av underenhet
10a. Overtakelse av underenhet fra
10b. Overdragelse av underenhet til
11. Aktivitet
12. Daglig leder, innehaver, forretningsfører eller annen kontaktperson
13. Ønsket målform
14. Vedtekter/selskapsavtale
15. Kapital i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap, stiftelser med flere
16. Vedtak om kapitalnedsettelse
17. Fusjon
18. Fisjon
19. Styre, deltakere og annet
20. Signatur
21. Prokura
22. Revisor
23. Regnskapsfører
24. Navn og adresse med mer for virksomheten i Norge
25. Konsern/foretaksgruppe
26. Andre merknader
27. Varslingsadresser
28. Underskrifter