Søk


Velg språkStatistikk fra Kommunalt rapporteringsregister

Sist oppdatert: 2. desember 2019.

Antall rapporteringsplikter for kommunesektoren - registrert i Kommunalt rapporteringsregister.
Prosentvis fordeling av totale innrapporteringer fordelt på elektronisk og papir.
Estimert tidsbruk for kommunesektoren i Norge.
Årsak til endringer fra foregående år i estimert tidsbruk.