Statistikk fra Kommunalt rapporteringsregister

Sist oppdatert: 5. mars 2018 .

Ved innmelding av nye rapporteringsplikter til Kommunalt rapporteringsregister angir etatene et estimat over tidsforbruket ved forarbeidet og utfyllingen av skjema. Ut fra dette, kombinert med antall innsendelser per år, kan Kommunalt rapporteringsregister vurdere det totale belastningsnivået for kommunesektoren.

Grafene nedenfor indikerer hvordan belastningsnivået endrer seg over tid.

Ved utgangen av 2017 var det registrert 123 skjema med en samlet arbeidsbelastning på litt i overkant av 90 årsverk.
Noen rapporteringsplikter har mer enn ett skjema.

Last ned hele statistikken tilbake til 2005, med noter og forklaringer