Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Statistikk fra Kommunalt rapporteringsregister

Sist oppdatert: 14. januar 2019 .

Ved innmelding av nye rapporteringsplikter til Kommunalt rapporteringsregister angir etatene et estimat over tidsforbruket ved forarbeidet og utfyllingen av skjema. Ut fra dette, kombinert med antall innsendelser per år, kan Kommunalt rapporteringsregister vurdere det totale belastningsnivået for kommunesektoren.

Grafene nedenfor indikerer hvordan belastningsnivået endrer seg over tid.

Ved utgangen av 2018 var det registrert 128 skjema med en samlet arbeidsbelastning på litt i overkant av 90 årsverk.
Noen rapporteringsplikter har mer enn ett skjema.

Last ned hele statistikken tilbake til 2005, med noter og forklaringer