Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Kommunalt rapporteringsregister

Sist oppdatert: 23. januar 2020.

Kommunalt rapporteringsregister (KOR) gir deg oversikt over hvilke rapporteringsplikter kommuner, kommunale foretak, fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak har til statlige myndigheter.

Du kan blant annet få informasjon om hvilke rapporteringsplikter som gjelder for de ulike rapporteringsområdene og hva som er estimert tidsbruk. Alle statlige virksomheter skal holde registeret oppdatert slik at det inneholder en fullstendig oversikt over kommunesektoren sine rapporteringsplikter. En rapporteringsplikt er ikke gjeldende før den er publisert i KOR. Registeret er et verktøy for samordningsfunksjonene i KOSTRA-systemet.

Hva kan KOR tilby?

Vi tilbyr oversikt over

  • alle rapporteringsplikter kommunesektoren har til staten
  • hvilke statlige virksomheter samler inn data fra de ulike rapporteringsområdene
  • utvikling i estimert belastning for kommunesektoren
  • sammenhengen mellom lovhjemler og rapporteringskrav

Vi kan også bistå med rådgivning knyttet til mulig gjenbruk av offentlige data. Kommunalt rapporteringsregister kan vise til eksempler på gjenbruk av data og foreslå hvilke virksomheter som bør samarbeide.

Hvilke plikter har statlige virksomheter til KOR?

Offentlige virksomheter som har rapporteringsplikter knyttet til kommunal sektor skal melde inn nye og endrede rapporteringsplikter til Kommunalt rapporteringsregister.

For å endre eller registrere rapporteringsplikter logger du inn i KOR. De statlige virksomhetene skal oppdatere informasjon om rapporteringspliktene ved endringer og de må bekrefte minimum en gang i året at rapporteringsplikten fortsatt er gjeldende.