Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame

Sist oppdatert: 25. august 2021.

Du kan reservere deg mot telefonsalg og å motta direkte adressert reklame i posten.

Alle som sender ut reklame rettet mot privatpersoner som kunder, plikter å oppdatere listene sine mot Reservasjonsregisteret minst hver måned.

Du vil imidlertid fortsatt kunne få reklame fra dem du har et eksisterende kundeforhold til (bank, forsikring, bokklubb m.m.). Du kan bli slettet fra slike lister hvis du ber om det, men det forutsetter imidlertid at du tar kontakt med hvert enkelt selskap for å få ditt navn og din adresse strøket.

Ordningen gjelder for privatpersoner

Næringsdrivende virksomheter og andre juridiske personer (for eksempel enkeltpersonforetak) kan ikke reservere seg.

Uadressert reklame

Dersom du vil reservere deg mot uadressert reklame, ta kontakt med Posten Norge AS. Du finner også mer informasjon på Forbrukertilsynet sine nettsider.

 

Ofte stilte spørsmål om Reservasjonsregisteret

Er jeg reservert mot telefonsalg?

Ved å logge deg inn i Reservasjonsregisteret på denne siden, så kan du sjekke om du er registrert mot telefonsalg, og hvilke telefonnummer du har lagt inn.

Må jeg oppdatere reservasjonen min?

Nei det trenger du ikke. Når du har reservert deg, så er det ikke nødvendig å oppdatere reservasjonen. Du er da reservert helt til du eventuelt velger å ikke lenger være reservert.

Jeg er reservert, men får fortsatt henvendelser. Hva kan jeg gjøre?

Hvis du har et aktivt kundeforhold (for eksempel bank, forsikring eller bokklubb), så kan du fortsatt bli kontaktet. Det samme gjelder fra markedsundersøkelser.

Hvis noen kontakter deg i strid med din reservasjon, så kan du kontakte Forbruketilsynet for å klage på markedsføringen.

Hvorfor blir jeg oppringt i forbindelse med markedsundersøkelser selv om jeg er reservert?

Selv om du er reservert mot telefonsalg og markedsføring fra frivillige organisasjoner vil du fortsatt kunne få henvendelser som gjelder markedsundersøkelser, siden dette ikke regnes som direkte markedsføring. Du kan henvende deg til den enkelte virksomheten som driver med markedsundersøkelser og be om å bli slettet fra deres lokale adresseregister.

Kan jeg reservere meg mot reklame fra politiske partier?

Nei, du kan ikke reservere deg mot dette i Reservasjonsregisteret. Reservasjonsretten gjelder bare mot reklame som er et forsøk på å selge noe eller be om økonomisk støtte. For mer informasjon om regelverk vedrørende dette, se Forbrukertilsynets nettsted.